DocSaloon

tambalang salita

Pagbubuo ng mga Salita: Pag-uulit - Samut-samot

Ginagamit ang gitling (-) sa maraming salitang inuulit, kahit ito ay dinudugtungan ng ... halimbawa ng mga salitang inuulit kung saan ganap ang pag-uulit ay ang araw-araw, kabit-kabit ... pabula-bulagsak (in a disorderly or wasteful manner)

A abnormal na pagdurugo Pagdurugo na iba sa ka- raniwan, natural o kadalasan. aborsyon Tingnan sa pagpapalaglag. aborsyon na hindi kompleto Tingnan ...

Related documents

matalinhagang salita

Ginagamit ang gitling (-) sa maraming salitang inuulit, kahit ito ay dinudugtungan ng ... halimbawa ng mga salitang inuulit kung saan ganap ang pag-uulit ay ang araw-araw, kabit-kabit ... pabula-bulagsak (in a disorderly or wasteful manner)

READ MORE
300 x 250